Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів

Інформація для акціонерів товариства