Підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 31.03.2020

Інформація для акціонерів товариства