Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів 21.04.2021

Інформація для акціонерів товариства