Вимірювання природного газу в одиницях енергії

Шановні споживачі!

Перерахунок об’єму природного газу в його обсяг, визначений в одиницях енергії здійснюється у відповідності до розділу XV Кодексу газорозподільних систем, а саме:

обсяг енергії виміряного об’єму газу за певний період розраховують шляхом перемноження цього об’єму, приведеного до стандартних умов, на середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за цей період.

Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний вузол обліку газу розраховується з використанням середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за певний період, що визначається в певній точці (ділянці) газопроводу через аналіз компонентного складу проби природного газу, та розраховують за формулою:

де:

обсяг (кількість) енергії газу (кВт·год);

об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.). Порядок приведення об’єму газу до стандартних умов, визначений нижче;

середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу, (кВт·год/м куб.).

Для здійснення порівняння обсягів енергії в різних одиницях виміру, обсяг енергії природного газу інформаційно визначається в Гкал та МДж: 1 кВт·год = 0,859845·10-3 Гкал; 1 кВт·год = 3,6 Мдж.

Порядок приведення об’єму газу до стандартних умов при використанні побутових лічильників газу

Природний газ вимірюється побутовими лічильниками природного газу при робочих умовах (в незалежності від робочої температури газу та його тиску в лічильнику), але відповідно до ГОСТ 2939-63 “ГАЗЫ. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА” обсяг виміряного газу повинен приводитися до наступних умов: температура 20 С (293,15 К) та тиск 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2).

Для приведення обсягу природного газу до стандартних умов за результатами вимірювання об’єму газу низького тиску лічильниками, що не мають спеціальних пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів у разі зміни температури та тиску газу розроблено Методику приведення об’єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу (далі – Методика), яка затверджена Наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.02.2004 року №116 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19.03.2004 р. №346/8945.

Розрахунки об’єму газу, приведеного до стандартних умов, здійснюються з урахуванням коефіцієнтів коригування показів лічильників, визначених у цій Методиці. Такі розрахунки виконуються споживачами газу самостійно.

Об’єм газу, який приведено до стандартних умов – це об’єм природного газу, який приведено до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939-63, а саме: покази лічильника за розрахунковий період необхідно помножити на відповідний коефіцієнт коригування (в залежності від місця розташування лічильника та розрахункового місяця)

Коефіцієнти коригування показів побутових лічильників газу для споживачів Херсонської області у відповідності до додатків 1,2,3,4,5,6 до пп.5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 Методики:

Дод.

Розміщення лічильника

Розрахунковий місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м, або в разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні 1.08 1,08 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01 1,01 1,01 1,03 1,05 1,07
2 зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,0 м 1,1 1,1 1,08 1,05 1,03 1,01 1 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09
3 в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 0,5 м 1,05 1,05 1,04 1,02 1,02 1,01 1 1 1,02 1,03 1,04 1,05
4 в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м 1,04 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1 1 1,02 1,03 1,03 1,04
5 в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,5 м, або в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1 1 1,02 1,03 1,03 1,03
6 в будь-якому місці, але лічильник оснащений елементами температурної компенсації 1,017 1,016 1,015 1,011 1,012 1,010 1,010 1,011 1,012 1,018 1,016 1,015