Права та обов’язки компанії

Права та обов’язки оператора газорозподільної системи встановлені розділом VII Типового договору розподілу природного газу (затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1384/27829), (далі – Договір):

 – Оператор ГРМ має право:

 1) отримувати від споживача оплату за  договором розподілу;

2) не здійснювати фактичний розподіл природного газу споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених цим договором розподілу;

3) безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством;

4) перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об’єкті споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

5) вимагати від споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

6) встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;

7) інші права, передбачені чинним законодавством.

– Оператор ГРМ зобов’язується:

 1) розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту договору розподілу і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до договору розподілу в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;

2) забезпечити можливість цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання споживачем вимог договору розподілу;

3) забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача;

4) забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу споживачу за відповідний період;

5) дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за договором розподілу буде належати Оператору ГРМ;

6) за письмовою вимогою споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму  договору розподілу протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;

7) проводити на вимогу споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

8) здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта споживача параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;

9) дотримуватись інших вимог договору розподілу та Кодексу газорозподільних систем.