Нормативна база (приєднання)

ЗАМОВНИКАМ ПОСЛУГ З ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ

(станом на 01.01.2021 року)

I. Вступ

З моменту введення в дію постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 року №2494, що затверджує Кодекс газорозподільних систем (далі — Кодекс ГРМ), а саме з 27.11.2015 року змінився порядок приєднання об’єктів замовників до газорозподільних систем. Цей порядок визначений розділом V Кодексу ГРМ (зі змінами та доповненнями).

Так, згідно вимог Кодексу ГРМ, приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ, здійснюється на підставі договору на приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови приєднання, які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до місця приєднання, які будуються оператором ГРМ, а також вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від місця приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

Плата за приєднання до газорозподільних систем визначається Методологією встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженою постановою НКРЕКП від 24.12.2015 року №3054.

II. Основні терміни та визначення

Газорозподільна система (ГРМ) — технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа;

Газові мережі зовнішнього газопостачання — газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;

Газові мережі внутрішнього газопостачання — газові мережі від місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газопостачання третіх осіб (замовників, споживачів);

Договір на приєднання до ГРМ — письмова угода між оператором ГРМ (АТ “Херсонгаз”) та замовником послуги з приєднання, яка укладається згідно Кодексу ГРМ і визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ (АТ “Херсонгаз”);

Замовник — фізична особа, або юридична особа, або фізична особа — підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у оператора ГРМ (АТ “Херсонгаз”) послугу з приєднання до ГРМ та розподілу природного газу;

Місце забезпечення потужності — місце на існуючому об’єкті ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ (АТ “Херсонгаз”), від якого здійснюється будівництво газових мереж до об’єкта замовника (місця приєднання) та та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об’єкта приєднання;

Місце приєднання — запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

Приєднання до ГРМ — сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта до ГРМ;

Приєднання, що є стандартним (стандартне приєднання) — приєднання до ГРМ об’єкта замовника потужністю до 16 м3/год. включно та відстань, що не перевищує 25 м для сільської та 10 м для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки (див. Схему №1). Тобто, приєднання вважається стандартним виключно, коли всі перелічені умови виконується, а також коли проектування та будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання виконує оператор ГРМ (АТ “Херсонгаз”).

III. Порядок надання замовнику послуги з приєднанням

Для отримання послуги з приєднання об’єкту до ГРМ, замовнику необхідно:

Подати у найближче відділення АТ “Херсонгаз” (перелік адрес) заяву про приєднання, в якій обов’язково визначити виконавця проектних та будівельних робіт мереж від місця забезпечення потужності до земельної ділянки (місця приєднання);

Заповнити опитувальний лист;

Надати копії документів:

 • якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення) та/або що підтверджують право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки);

 • що підтверджують законність будівництва та експлуатацію об’єкту (приміщення);

 • які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

 • належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за зверненням представника);

 • які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та її представника (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців);

 • про взяття на облік або реєстрацію у державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Після подання замовником заяви про приєднання та перелічених документів, АТ “Херсонгаз”:

 • у разі відмови замовнику в приєднані його об’єкта (земельної ділянки) до ГРМ, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних) письмово повідомить про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення;

 • у випадку відсутності зауважень, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або дати усунення зауважень), визначить тип приєднання та у цей самий строк надасть замовнику: проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки на оплату послуг. Невід’ємною частиною технічних умов є ситуаційний план розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку газу).

Надання дозволу, підготовка (оформлення) та видача проектів договорів на приєднання АТ “Херсонгаз” здійснюється на безкоштовній основі.

Підготовка (оформлення) та видача проектів технічних умов приєднання є окремими послугами АТ “Херсонгаз”, що пов’язані з приєднанням, які не входять до плати за приєднання та оплачуються замовником за окремими рахунками.

Якщо замовник обрав виконавцем проектних та будівельних робіт АТ “Херсонгаз”, після оплати відповідних рахунків підприємство за договором на приєднання забезпечує:

 • оформлення земельних відносин щодо траси газових мереж зовнішнього газопостачання;

 • отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідністю);

 • виконання інженерно-геодезичних вишукувань (за необхідністю);

 • розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;

 • отримання дозвільних документів про початок будівельних робіт;

 • будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

 • встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованому доступу;

 • відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;

 • підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

 • підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання (у разі готовності мережі);

 • пуск газу на об’єкт замовника.

Пуск газу здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання. При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

Якщо замовник обрав виконавцем проектних робіт іншого (крім АТ “Херсонгаз”) суб’єкта господарювання, а виконавцем будівельних робіт АТ “Херсонгаз”, дане приєднання підпадає під тип, що не є стандартним. Тоді, після оплати замовником вартості окремих послуг, підписання ним договору на приєднання, забезпечення ним розробки, затвердження та погодження робочого проекту зовнішнього газопостачання, підприємство в рамках договору на приєднання виконує наступне:

 • оформлення земельних відносин щодо траси газових мереж зовнішнього газопостачання;

 • отримання дозвільних документів про початок будівельних робіт;

 • будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

 • встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованому доступу;

 • відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;

 • підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

 • підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання (у разі готовності мережі);

 • пуск газу на об’єкт замовника.

Пуск газу на об’єкт замовника здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання. При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

Якщо замовник обрав виконавцем будівельних робіт іншого (крім АТ “Херсонгаз”) суб’єкта господарювання (незалежно від виконавця проектних робіт), таке приєднання автоматично підпадає під тип, що не є стандартним, незважаючи на віддаль від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки та потужності об’єкту замовника. В такому випадку, місце забезпечення потужності збігається з місцем приєднання, від якого замовник забезпечує будівництво газових мереж внутрішнього газопостачання відповідно до вихідних даних, передбаченими технічними умовами приєднання. Перед введенням в експлуатацію даних мереж (початком розподілу природного газу) замовник (власник) повинен забезпечити подальшу їх експлуатацію відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання. Тому, після оплати замовником вартості окремих послуг, підписання ним договору на приєднання, забезпечення ним розробки, затвердження та погодження робочого проекту внутрішнього газопостачання, АТ “Херсонгаз” в рамках договору на приєднання виконує:

 • закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання;

 • підключення збудованих газових мереж в точці забезпечення потужності (приєднання);

 • пуск газу на об’єкт замовника.

Після внесення НКРЕКП відповідних змін до Кодексу ГРМ, вимоги розділу V Кодексу ГРМ також визначають, що якщо за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об’єкта, виникає необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (збільшення типорозміру лічильника газу) або її перенесення, з новим чи діючим власником об’єкта має бути укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу. При цьому, якщо заходи з приєднання по вже підключеному до ГРМ об’єкту потребуватимуть лише збільшення типорозміру лічильника газу, місце забезпечення потужності має збігатися з фактичною точкою приєднання цього об’єкта, а процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному в пункті 5 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ.

Пуск газу на об’єкт замовника здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання.

Утримання газових мереж здійснюється власником (балансоутримувачем) цих мереж (споживачем) шляхом укладання договору на технічне обслуговування і ремонт на платній основі, із суб’єктами господарювання, що мають дозвіл/декларацію на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог “Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки”.

При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

Строки виконання робіт за договором на приєднання:

 • при стандартному приєднані — впродовж трьох місяців або за домовленістю сторін, що передбачається умовами договору;

 • при нестандартному приєднані — за домовленістю сторін, що передбачається умовами договору.