Нормативні документи ОСББ

Обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання – роз’яснення для керівників ОСББ

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін щодо їх внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Відповідно до положень пункту 2.1 розділу II Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №285 від 15.05.2015 (набрали чинності 07.07.2015) (далі Правила безпеки), визначено:

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із чинним законодавством України;

технічне обслуговування – системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання;

Пунктом 3.5 розділу V Правил безпеки визначено, що технічне обслуговування газопроводів, поточний та капітальний ремонт забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газових мереж.

Згідно з пунктом 5.4 розділу V Правил безпеки, технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах.

Надання послуг з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання як додаткових послуг може здійснюватися Оператором ГРМ на конкурентних договірних засадах відповідно до калькуляцій, які розробляються Оператором ГРМ.

Також слід зазначити, що виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх газопроводів, які не є ГРМ, та газових приладів і пристроїв стосується конкурентного ринку, і ці роботи можуть виконуватися будь-якими підприємствами і організаціями, які мають відповідний дозвіл на виконання такого виду робіт.

До уваги власників (користувачів) багатоквартирних житлових будинків!

Зразок заяви на укладення Договору на експулатацію внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ

Договір на експлуатацію внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ

Акт розмежування до Договору на експлуатацію складових ГРМ

До уваги споживачів природного газу!

Відповідно до нового чинного законодавства (Кодекс газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 року №2494), між власником об’єкту газопостачання (квартири) та АТ “Херсонгаз” повинні бути укладені наступні документи:

1. Акт технічного огляду, приймання в експлуатацію та опломбування побутового лічильника газу, форма якого наведена у Додатку 1.

Укладення цього документу між ПАТ “Херсонгаз” та побутовим споживачем (населенням) передбачено абзацом 3 пункту 6 глави 4 розділу X Кодексу ГРМ, підписання якого засвідчує:

встановлення комерційного вузла обліку газу на базі побутового лічильника газу (далі — ВОГ) та його складових згідно вимог нормативних актів;

перевірку стану комерційного ВОГ та його складових в об’ємі робіт, передбачених пунктом 5 глави 4 розділу X Кодексу ГРМ;

здійснення заходів з опломбування складових частин комерційного ВОГ.

2. Договір відповідального зберігання комерційного вузла обліку газу та його складових, форма якого наведена у Додатку 2.

Підписання сторонами цього договору передбачено пунктом 8 глави 4 розділу X Кодексу ГРМ, так як ВОГ що встановлюється у відповідному приміщені об’єкту побутового споживача, належить АТ “Херсонгаз”. Договір відповідального зберігання комерційного ВОГ та його складових укладається на весь строк їх експлуатації.

3. Заява-приєднання споживач а до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2498 (Додаток 3).

Підписана заява-приєднання, підписання якої передбачено пунктом 4 глави 3 розділу VI, VI надає доступ споживачів до газорозподільної системи для споживання (постачання) природного газу.

4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, форма якого наведена у Додатку 4.

Даний акт згідно пункту 1 глави 5 розділу III Кодексу ГРМ є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу, що визначає межі балансової належності (точку розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу) та експлуатаційної відповідальності (точку розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж) сторін.