Нормативні документи

Шановні власники квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках, голови ОСББ та управителі багатоквартирних будинків!

Увага!!! Наприкінці 2023 року в Україні змінено законодавство щодо організації та виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків.

В даному підрозділі сайту АТ «Херсонгаз» представлені Закони України та підзаконні нормативні документи, які регулюють це питання.

Що таке внутрішньобудинкова система газопостачання або скорочено ВБСГ та де її межі?

ВБСГ у багатоквартирному будинку (мережі спільної власності) – газові мережі та обладнання від запірного пристрою на вводі в будинок до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення, а саме до запірних пристроїв, включно перед місцями підключення газовими приладами (пристроями), газоспоживаючим обладнанням, теплових агрегатів. Тобто до першого (включно) крану в квартирі, у разі індивідуального підключення квартири/нежитлового приміщення до фасадного газопроводу – зовні будинку. Схематичне зображення внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку наведено у додатку 1 до Порядку ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку.

Що таке технічне обслуговування або скорочено ТО ВБСГ?

ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку (мережі спільної власності) – огляд, обстеження, виявлення недоліків, які впливають на працездатність ВБСГ, виконання робіт відповідно до Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках.

Хто має право виконувати роботи з ТО ВБСГ на території Херсонської області?

Будь-який суб’єкт господарювання (юридична особа, фізична особа-підприємець), який має дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки (дозвіл або декларація) та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (дозвіл або декларація), що видає/декларує територіальні органи Державної служби з питань праці України, в тому числі АТ «Херсонгаз», який є Оператором газорозподільних систем в Херсонській області та має зазначені дозвільні документи, з якими Ви маєте можливість ознайомитись в розділі «Документація АТ «Херсонгаз», яка дозволяє виконувати роботи з ТО ВБСГ».

Хто є замовниками виконання робіт з ТО ВБСГ?

-управитель багатоквартирного будинку;

-співвласники багатоквартирного будинку – власники квартир та нежитлових приміщень.

Яка вартість замовлення послуги з ТО ВБСГ в АТ «Херсонгаз»?

-вартість виконання видів робіт з ТО ВБСГ на 2024 рік та кошторисна вартість виконання ТО ВБСГ групи багатоквартирних будинків у 2024 представлена у розділі «Кошторисна вартість АТ «Херсонгаз».

Хто оплачує ТО ВБСГ?

-співвласники багатоквартирного будинку – власники квартир та нежитлових приміщень.

Як укладаються договірні відносини між замовником та виконавцем?

-договірні відносини між замовником та АТ «Херсонгаз» регулюються Типовим договором, який представлений у розділі «Типовий договір на ТО ВБСГ з АТ «Херсонгаз»»;

-умови договірних відносин між замовником та іншим суб’єктом визначаються на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України. При цьому управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або інша уповноважена співвласниками особа повідомляють про це оператора газорозподільної системи протягом 15 днів з дати укладення такого договору.

На кого покладено обов’язок укласти договір на ТО ВБСГ?

-обов’язок укладання такого договору частиною 3 статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» покладено на –управителя багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, іншу уповноважену співвласниками особу.

Чи можна знехтувати вимогами – не замовляти цю послугу та не укладати ніякі договори?

НІ!!! У разі безініціативності та невизначеності співвласників щодо виконавця робіт з ТО ВБСГ, всі співвласники багатоквартирного будинку за замовчуванням приєднаються до умов Типового договору. Таким чином виконавцем робіт буде виступати АТ «Херсонгаз», як Оператор газорозподільних систем.

Перелік нормативних документів:

-Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text);

-Закон України «Про ринок природного газу» №329-VIII(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text);

-Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку, затверджений наказом Міністерства енергетики України від 29.09.2023 року № 292 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1741-23#Text);

-Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до Кодексу газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.12.2023 року № 2291 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2291874-23#Text);

-Перелік видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, затверджений наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 27.05.2020 року № 342 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-20#Text);

-Методологія розрахунку граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.11.2023 року № 2162 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2162874-23#Text);

-Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text).