Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про зміну складу посадових осіб Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про зміну складу посадових осіб.pdf.p7s ( Підписано ЕЦП)

Продовжити читання

Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значни Повідомлення про виникнення особливої інформації відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значни.pdf.p7s (Підписано ЕЦП)

Продовжити читання

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб)

Повідомлення про інформацію Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Зангiєв Альберт Георгійович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 02.08.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   I. Загальні відомості 1. Повне найменування […]

Продовжити читання

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

Повідомлення про інформацію Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Зангiєв А.Г. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 10.01.2018 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   I. […]

Продовжити читання

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, про виплату дивідентів)

Повідомлення про інформацію Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Зангiєв А.Г. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 06.06.2017 (дата)   Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента I. Загальні […]

Продовжити читання

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Зміна складу посадових осіб емітента)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента I. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Херсонгаз” 1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03355353 1.4 Місцезнаходження емітента 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0552) 32-76-21 35-47-90 1.6 Електронна поштова адреса емітента […]

Продовжити читання