Шановні споживачі АТ Херсонгаз – прийом показників лічильника !

Головні події

Показники лічильника передаються наступним чином:

1.Через особистий кабінет з реєстрацією або без неї – сервіс, що надає інформацію щодо стану розрахунків за послуги з РОЗПОДІЛУ природного газу, за адресою http://gaz.ukrcom.kherson.ua:8080/abonent/

2.Через електронну пошту pokazy@gaz.kherson.ua у форматі: населений пункт/особовий рахунок/ ПІБ/ показання лічильника або його фото

3. З 09.00 до 14.00 у робочі дні

За багатоканальним телефоном кол-центру (0552)31-65-55

Додатковий моб телефон для м Херсон (050)494 -30 -37, (050) 498 32 08

4.Автоматична передача через систему — viber://pa/info?uri=khersongaz

5.Через інформаційні скриньки у місцях прийому абонентів АТ Херсонгаз.

6.Через повідомлення (НЕ коментар) у месенджері на сторінці у мережі Facebook у форматі: Населений пункт – особовий рахунок АТ Херсонгаз — показники.

7.Додатково споживачі природного газу Херсонської області у період з 01 по 05 число (включно) з 09.00 до 14.00 години щодня можуть надати показники газового лічильника за номером +7 990 017 16 23. Смс- повідомлення із вказанням: населеного пункту- особового рахунку АТ Херсонгаз – показників, можна відправлять на зазначений номер до 05 числа включно цілодобово

Шановні споживачі, зверніть увагу під час зазначення особового рахунку, необхідно вказати особовий рахунок, присвоєний саме в АТ Херсонгаз за розподіл.

Своєчасне та правдиве надання показників лічильника гарантує правильне нарахування обсягів для розподілу в АТ Херсонгаз та постачання у вашого постачальника.

Уважаемые потребители, напоминаем о передаче показаний газового счетчика в АО Херсонгаз!

Показатели счетчика передаются следующим образом:

1. Через личный кабинет с регистрацией или без нее – сервис, предоставляющий информацию о состоянии расчетов за услуги по распределению природного газа, по адресу http://gaz.ukrcom.kherson.ua:8080/abonent/

2. Через электронную почту pokazy@gaz.kherson.ua в формате: населенный пункт/личный счет/ФИО/ показания счетчика или фото

3. С 09.00 до 14.00 в рабочие дни

По многоканальному телефону колл-центра (0552)31-65-55

Дополнительный моб. телефон (050)494 -30 -37, (050) 498 32 08

4.Автоматически через систему — viber://pa/info?uri=khersongaz

5.Через информационные ящики в местах приема абонентов АО Херсонгаз.

6.Через сообщения (НЕ комментарий) в мессенджере на странице в сети Facebook в формате: Населенный пункт – лицевой счет АО Херсонгаз – показатели.

7.Дополнительно потребители природного газа Херсонской области в период с 01 по 05 число (включительно) с 09.00 до 14.00 часов ежедневно могут предоставить показатели газового счетчика по номеру +7 990 017 16 23.

Смс- сообщение с указанием: населенного пункта — лицевого счета в АО Херсонгаз – показания, можно отправить на указанный номер до 05 числа включительно круглосуточно

Уважаемые потребители, обратите внимание при указании лицевого счета, необходимо указать лицевой счет, присвоенный именно в АО Херсонгаз за распределение.

Своевременное и правдивое предоставление показаний счетчика гарантирует правильное начисление объемов для распределения в АО Херсонгаз и поставки у вашего поставщика.