Відповіді на актуальні питання щодо послуги з розподілу природного газу

Головні події

Як відомо, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор) були внесені зміни до Кодексу газорозподільних систем, Типового договору розподілу природного газу, Методики визначення тарифу на послуги розподілу природного газу.

Зазначеними змінами для споживачів з 01 січня 2020 року було запроваджено новий порядок розрахунків за послугу з розподілу природного газу, змінено принципи визначення обсягів газу, що беруться за основу.

Які правові основи регулювання цієї послуги?

Правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, визначає Закон України «Про ринок природного газу» (далі – Закон).

Відповідно до положень статті 1 Закону:

  • розподіл природного газу – господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 40 Закону розподіл природного газу здійснюється на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами.

У чому суть цієї послуги?

Згідно з Типовим договором, предметом послуги розподілу розуміються не лише її популярні визначення як «транспортування» чи «абонплати», а:

  • забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи,
  • розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача,
  • переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об’єктів споживачів.

У чому практичний зміст відокремлення постачання та розподілу (транспортування)?

Практичним змістом є впровадження чіткого розмежування послуг та обов’язків оператора газорозподільної системи (“служби доставки”) від безпосередньо постачальника природного газу (“магазину-продавця”).

Застосування європейських підходів до розрахунків за послуги розподілу природного газу дає можливість споживачам розуміти, за які конкретно послуги і якому підприємству вони сплачують.

Оплата за послуги розподілу природного газу рівними частинами дозволяє уникнути великого навантаження на споживача в опалювальний період, коли споживання природного газу найбільше.

Сама по собі подібна реформа є необхідною для створення та функціонування ринку газу, тобто створення умов, коли постачання ресурсу і транспортних послуг здійснюють різні суб’єкти господарювання. При цьому споживач сам зможе обирати постачальника газу, який зможе запропонувати йому привабливішу за конкурентів ціну.

Тому, на даний час, встановлення тарифів на основі нової методології передбачає відхід від застарілої системи встановлення загального тарифу.

Розподіл це нова послуга? Чому не сплачували її раніше?

Плата за послуги розподілу природного газу не є новим (додатковим) платежем, оскільки послуги розподілу природного газу сплачувались побутовими споживачами природного газу завжди у складі ціни на природний газ.

Тому, після виокремлення зазначеної послуги, ціна природного газу, що сплачується побутовими споживачами (постачання), зменшена на розмір тарифу на послуги розподілу природного газу.

Згідно з положеннями пункту 1 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об’єкта (об’єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік (з 01 жовтня по 30 вересня), що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу (положення пункту 2 глави 6 розділу VI Кодексу).

Варто зазначити, що згідно з положеннями пункту 6.6 розділу VI Типового договору розподілу природного газу, оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

Таким чином, Кодексом та Типовим договором визначено, що оплата за послуги розподілу природного газу здійснюється побутовими споживачами рівними частинами протягом року не залежить від обсягів споживання природного газу в поточному місяці, та має інші часові межі для оплати, порівняно з послугою газопостачання.

Чому послуга сплачується за обсяг  минулого року, а не за фактичний обсяг зараз?

Тому що відповідно до Кодексу розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу здійснюються виходячи з величини замовленої потужності об’єкта споживача. Знову таки, ця послуга відрізняється від послуги газопостачання та має певні технічні відмінності.

Таким чином, модель розрахунку потужності для побутових споживачів була сформована і затверджена на основі минулорічного споживання.

Відомо, що альтернативний спосіб визначення замовленої потужності споживача передбачав розрахунок залежно від типорозміру (пропускної спроможності) лічильника. Цей підхід навряд можна вважати більш об’єктивним та він також міг би призвести до ще більшого невдоволення.

Крім цього, невідомо, чи влаштував би споживачів підхід, що застосовується до непобутових споживачів, за яким величина замовленої потужності на наступний рік визначається самим споживачем за його заявою. При цьому, якщо фактичний обсяг використання потужності перевищуватиме замовлену — він сплачуватиме за послугу в півторакратному розмірі.

Зі мною не заключали договір, чому я маю платити?

По-перше, тому що Ви фактично споживаєте цю послугу, оскільки без неї газ не зможе бути поставлений.

По-друге, Типовий договір розподілу природного газу є публічним (стаття 633 ЦК України) та договором приєднання (стаття 634 ЦК України).

По-третє, умови Типового договору є однаковими для всіх споживачів України та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» і Кодексу газорозподільних систем.

По-четверте, відповідно до статей 641-642 ЦК України, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Фактом приєднання Споживача до умов цього Договору (акцептування договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти Договір, зокрема надання підписаної Споживачем заяви-приєднання до цього Договору, та/або сплата рахунка Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

Чому мені нараховується плата за послугу, якщо я нічого не спожив за минулий рік, або є новим споживачем?

Для таких споживачів фактично відсутній “профіль споживання” та неможливо розрахувати замовлену потужність за обраною моделлю. При цьому, навіть такі споживачі можуть у будь-який час почати споживати газ (продовжують мати цілодобовий доступ до системи), що і є змістом надаваної послуги.

Тому, відповідно до пункту 4 глави 6 розділу VI Кодексу, для нового побутового споживача та/або його об’єкта, що має фактичний період споживання природного газу менший ніж дев’ять місяців або за умови відсутності споживання природного газу побутовим споживачем та/або його об’єктом протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність споживача (його об’єкта) визначається Оператором ГРМ на рівні планових об’ємів споживання, що розраховуються виходячи з групи споживання побутового споживача відповідно до додатка 1 до цього Кодексу.

Чому нараховують за розподіл, якщо стоїть пломба (припинене постачання)?

Відповідно до пункту 8 глави 6 розділу VІ Кодексу, припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов’язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору.

За  матеріалами  Всеукраїнської  громадської організації  «Спілка власників житла України»