Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.11.2023

Інформація для акціонерів товариства

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб – 27.11.2023, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» код ЄДРПОУ 03355353.

Станом на 27 листопада 2023 року згідно даних переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів        АТ «ХЕРСОНГАЗ»:

– загальна кількість простих електронних іменних акцій акціонерного товариства «Хероснгаз» становить 147 494 550.

– загальна кількість голосуючих простих електронних іменних акцій акціонерного товариства «Хероснгаз» становить 135 143 510.