Повідомлення про проведення зборів акціонерів

Інформація для акціонерів товариства